خرید شارژ ایرانسل
1نوع شارژ
    نوع شارژ
با انتخاب شارژ مستقیم، بدون ارائه رمز شارژ، شماره همراه شما مستقیما شارژ خواهد شد
  مبلغ شارژ به ریال
2اطلاعات مشتری
    شماره همراه
چنانچه شارژ مستقیم را انتخاب کرده باشید این شماره شارژ خواهد شد
    آدرس ایمیل
اطلاعات شارژ به آدرس ایمیل ذکر شده نیز ارسال خواهد شد
       
خرید شارژ همراه اول
1نوع شارژ
    نوع شارژ
با انتخاب شارژ مستقیم، بدون ارائه رمز شارژ، شماره همراه شما مستقیما شارژ خواهد شد
  مبلغ شارژ به ریال
2اطلاعات مشتری
    شماره همراه
چنانچه شارژ مستقیم را انتخاب کرده باشید این شماره شارژ خواهد شد
    آدرس ایمیل
اطلاعات شارژ به آدرس ایمیل ذکر شده نیز ارسال خواهد شد
       
خرید شارژ رایتل
1نوع شارژ
    نوع شارژ
با انتخاب شارژ مستقیم، بدون ارائه رمز شارژ، شماره همراه شما مستقیما شارژ خواهد شد
  مبلغ شارژ به ریال
2اطلاعات مشتری
    شماره همراه
چنانچه شارژ مستقیم را انتخاب کرده باشید این شماره شارژ خواهد شد
    آدرس ایمیل
اطلاعات شارژ به آدرس ایمیل ذکر شده نیز ارسال خواهد شد
       
خرید شارژ تالیا
1نوع شارژ
    نوع شارژ
با انتخاب شارژ مستقیم، بدون ارائه رمز شارژ، شماره همراه شما مستقیما شارژ خواهد شد
  مبلغ شارژ به ریال
2اطلاعات مشتری
    شماره همراه
چنانچه شارژ مستقیم را انتخاب کرده باشید این شماره شارژ خواهد شد
    آدرس ایمیل
اطلاعات شارژ به آدرس ایمیل ذکر شده نیز ارسال خواهد شد
       
 
 
     
خانه     بانک دی     خدمات الکترونیکی بانک دی
     
شماره تلفن مرکز تماس بانک دی: 28930 . کلیه حقوقی این وب سایت برای بانک دی محفوظ است.